Podczas szkolenia prowadzący podzieli się osobistym świadectwem przezwyciężania perfekcjonizmu oraz ciekawymi refleksjami z obszaru rozwoju osobistego

 Szkielet szkolenia stanowi autorski dekalog antyperfekcyjny:

1. Wyrusz w drogę do prawdy o sobie

2. Pamiętaj o najważniejszej relacji w twoim życiu

3. Nie porównuj się z innymi

4. Pozwól sobie na błędy i słabości

5. Odpocznij i zwolnij

6. Ruszaj się więcej i obcuj z naturą

7. Nie obciążaj siebie rzeczami drugorzędnymi.

8. Nabierz dystansu, szukaj sensu i bądź wdzięczny

9. Wspieraj, bądź towarzyszem i przewodnikiem

10. Głoś kerygmę


„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28) czytamy wielokrotnie na lekcjach religii. Jednak wciąż jeszcze nie wystarczająco często uświadamiamy sobie i uczniom, jak konkretnie realizować ten nakaz w codzienności. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nastąpiło pewne „ekologiczne ożywienie” w Kościele za sprawą encykliki „Laudato si’”, a trwający „Rok Laudato si’” (24.05.2020-24.05.2021) jeszcze wyraźniej zachęca do podejmowania wątków ekologicznych na lekcjach religii. Szczególnie, iż stanowią one doskonałą okazję do korelacji religii z innymi przedmiotami, a także aktywizacji uczniów na rzecz konkretnych inicjatyw w duchu ekologii integralnej.