Available courses

Katecheta przy pomocy materiałów i filmików będzie mógł wykonać trzy plansze, które będą pomocą w wyjaśnieniu uczniom trudnych prawd wiary i  pomogą zapamiętać przekazywane treści. Uatrakcyjnią katechezę i zaktywizują uczniów.

Szkolenie zawiera 10 uniwersalnych katechez audiowizualnych skierowanych do klas młodszych, opracowanych w oparciu o wydarzenia roku liturgicznego. Na program szkolenia składają się: ciekawe przykłady filmowe i muzyczne, dużo metod aktywizujących, linki i gotowe karty pracy, które mogą się przydać, zarówno w okresie tradycyjnej formy pracy, jak i w razie konieczności podjęcia pracy zdalnej.

Podczas szkolenia zostaną przeanalizowane podstawowe zagrożenia w sieci Internet i ukazane sposoby ich przezwyciężania w świetle Dobrej Nowiny. Uczestnicy warsztatów poznają konkretne scenariusze katechez profilaktycznych z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Podstawowe informacje o własnym kanale katechetycznym na YouTube. O tym, czym nagrywać filmy, czym i jak je montować oraz w jaki sposób je udostępnić. 


Właściwie dobrane pomoce dydaktyczne podnoszą efektywność procesu edukacyjnego. Kupowane w sklepie – ułatwiają pracę, ale są sporym wyzwaniem finansowym. Okazuje się, że wystarczy zajrzeć do szafy, pokoju dziecięcego czy kuchni, aby stworzyć niepowtarzalne i bardzo skuteczne narzędzia do pracy z uczniami. Warsztat ten zainspiruje i wytłumaczy, jak zorganizować własny warsztat katechetyczny, który umożliwi przeprowadzenie lekcji na każdym poziomie edukacyjnym.

Praktyczny warsztat nauki posługiwania się aplikacją GENIAL.LY. Jego celem jest zapoznanie z tym multimedialnym narzędziem, które pozwala na tworzenie fantastycznych lekcji w formie interaktywnych obrazków, prezentacji, gier, pokojów zagadek itd. Uczestnik pozna i zastosuje podstawowe narzędzia GENIAL.LY. Otrzyma umiejętności ułatwiające mu zdalne nauczanie oraz tworzenie gotowych pomocy na tablice interaktywne, czy lekcje z zastosowaniem projektora.

Obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najlepiej przekonuje, jak bardzo ważny jest w tym wieku ruch. Dziecko rośnie i rozwija swą sprawność fizyczną w zakresie dużej i małej motoryki, a jego potrzeba aktywności sprawia, że trudno jest mu skupić uwagę na dłużej bądź usiedzieć w jednym miejscu. Dlatego warto wspomóc naszych podopiecznych i wykorzystać te naturalne potrzeby w procesie dydaktycznym. Aktywność ruchowa w nauczaniu religii nie musi ograniczać się do śpiewu z gestami, ale może być wielorako uwzględniania, stosownie do celów i treści konkretnych jednostek tematycznych.

Szkolenie ma na celu naukę prostych tańców integracyjnych, pomocnych w pracy z grupą, niezależnie od wieku uczestników. Tego rodzaju tańce można wykorzystać w szkole, w świetlicy, na spotkaniu wspólnotowym lub rekolekcjach.

Dodatkowym walorem szkolenia są metody integracyjne i muzyczno-ruchowe, przydatne w budowaniu procesu grupowego, a do każdego tańca dołączony jest film instruktażowy, opis kroków z fabułą i muzyka.

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności skutecznej interwencji wychowawczej w sytuacji agresji w grupie rówieśniczej. Podstawą pracy jest analiza i ocena pięciu historii agresji słownej w grupie. Zadaniem uczestników jest analiza tych historii – tak szczegółowa jak i zbiorcza. Na tej podstawie uczestnicy formułują wnioski ogólne na temat właściwej reakcji na agresję słowną w grupie.


Większość nauczycieli religii spotyka wśród swoich uczniów dzieci lub młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera (ZA). Zapoznajemy się z zaleceniami, współtworzymy IPETy i określamy wymagania z naszego przedmiotu… O ile dokumentacja związana z ZA nie sprawia nam większego kłopotu, to znacznie trudniej jest zrealizować zawarte w niej założenia w praktyce. Trudności potęguje fakt, że niemal każdy z uczniów ze wspomnianym spektrum autyzmu jest inny. Na co należy zwracać uwagę? Jak pracować z takim uczniem? Gdzie szukać pomocy?

„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28) czytamy wielokrotnie na lekcjach religii. Jednak wciąż jeszcze nie wystarczająco często uświadamiamy sobie i uczniom, jak konkretnie realizować ten nakaz w codzienności. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nastąpiło pewne „ekologiczne ożywienie” w Kościele za sprawą encykliki „Laudato si’”, a trwający „Rok Laudato si’” (24.05.2020-24.05.2021) jeszcze wyraźniej zachęca do podejmowania wątków ekologicznych na lekcjach religii. Szczególnie, iż stanowią one doskonałą okazję do korelacji religii z innymi przedmiotami, a także aktywizacji uczniów na rzecz konkretnych inicjatyw w duchu ekologii integralnej.

Kurs „Biblia na talerzu” nie jest stricte szkoleniem. To otwarta propozycja, która zrodziła się jako owoc przemyśleń, co czynić, by zachęcić katechizowanych do większego zaangażowania w życie parafii, jak również do uważnego wsłuchiwania się w Boże słowo podczas liturgii. 

To propozycja warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się z treścią wybranych fragmentów biblijnych i na ich podstawie odkrywają obecność Boga w życiu człowieka, a następnie stosując zaproponowane metody kulinarne utrwalają poznane treści biblijne.

Zawarte w propozycji rozwiązania stanowią podpowiedź i inspirację do podjęcia działań duszpasterskich w ramach apostolatu czasu wolnego w parafii lub szkole. Może mieć ona zastosowanie jako innowacja pedagogiczna z religii o charakterze metodyczno-organizacyjnym.


Potrafisz OPOWIADAĆ?

Jak znaleźć główną, czasem ukrytą myśl w danej historii?

Jak wyłowić „złotą myśl” z opowiadania i bez jąkania zrobić z niej „bohatera”? 

Jak przekonać do Twojej wersji historii znudzonego słuchacza, by zawołał „jeszcze”?

…opowiadam od 30 lat! Mówią mi „PAN HISTORYJKA”

Przez dwa filmy szkoleniowe i kilkanaście innych wziętych z mojej praktyki, jak również przez materiały tekstowe na gorąco zaczerpnięte z mojej pracy, a teraz zebrane w kilkadziesiąt całkowicie praktycznych rad i ćwiczeń, PRZEKONAM Cię… że dasz radę!