Available courses

Celem szkolenia jest możliwość wykonania trzech plansz i trzech pomocy – „kostek”:

1. Plansza „Życie Jezusa”

2. Plansza „Sakrament pokuty i pojednania”

3. Plansza „Przypowieść o drzewie figowym”

4. Kostka „Z Ewangelią za pan brat”

5. Kostki „Dobra Nowina dla każdego”

6. Kostki „Bóg w Trójcy Jedyny”

Katecheta przy pomocy materiałów i filmików będzie mógł wykonać cztery plansze, które posłużą jako pomoc w wyjaśnieniu uczniom trudnych prawd wiary i pomogą zapamiętać przekazywane treści. Uatrakcyjnią katechezę i zaktywizują uczniów. Będzie to duże wsparcie dla katechety, zwłaszcza, że jest tak mało pomocy dydaktycznych w sprzedaży.

Celem szkolenia jest możliwość wykonania pomocy dydaktycznych w formie czterech plansz:

  1. Plansza „Bóg w Trójcy Jedyny”
  2. Plansza „Główne prawdy wiary”
  3. Plansza „Wierzę w Boga”
  4. Plansza „Gra – Katechizm”

Katecheta przy pomocy materiałów i filmików będzie mógł wykonać trzy plansze, które będą pomocą w wyjaśnieniu uczniom trudnych prawd wiary i  pomogą zapamiętać przekazywane treści. Uatrakcyjnią katechezę i zaktywizują uczniów.

Szkolenie zawiera 10 uniwersalnych katechez audiowizualnych skierowanych do klas młodszych, opracowanych w oparciu o wydarzenia roku liturgicznego. Na program szkolenia składają się: ciekawe przykłady filmowe i muzyczne, dużo metod aktywizujących, linki i gotowe karty pracy, które mogą się przydać, zarówno w okresie tradycyjnej formy pracy, jak i w razie konieczności podjęcia pracy zdalnej.

Podczas szkolenia zostaną przeanalizowane podstawowe zagrożenia w sieci Internet i ukazane sposoby ich przezwyciężania w świetle Dobrej Nowiny. Uczestnicy warsztatów poznają konkretne scenariusze katechez profilaktycznych z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Podstawowe informacje o własnym kanale katechetycznym na YouTube. O tym, czym nagrywać filmy, czym i jak je montować oraz w jaki sposób je udostępnić. 


Właściwie dobrane pomoce dydaktyczne podnoszą efektywność procesu edukacyjnego. Kupowane w sklepie – ułatwiają pracę, ale są sporym wyzwaniem finansowym. Okazuje się, że wystarczy zajrzeć do szafy, pokoju dziecięcego czy kuchni, aby stworzyć niepowtarzalne i bardzo skuteczne narzędzia do pracy z uczniami. Warsztat ten zainspiruje i wytłumaczy, jak zorganizować własny warsztat katechetyczny, który umożliwi przeprowadzenie lekcji na każdym poziomie edukacyjnym.

Praktyczny warsztat nauki posługiwania się aplikacją GENIAL.LY. Jego celem jest zapoznanie z tym multimedialnym narzędziem, które pozwala na tworzenie fantastycznych lekcji w formie interaktywnych obrazków, prezentacji, gier, pokojów zagadek itd. Uczestnik pozna i zastosuje podstawowe narzędzia GENIAL.LY. Otrzyma umiejętności ułatwiające mu zdalne nauczanie oraz tworzenie gotowych pomocy na tablice interaktywne, czy lekcje z zastosowaniem projektora.

Obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najlepiej przekonuje, jak bardzo ważny jest w tym wieku ruch. Dziecko rośnie i rozwija swą sprawność fizyczną w zakresie dużej i małej motoryki, a jego potrzeba aktywności sprawia, że trudno jest mu skupić uwagę na dłużej bądź usiedzieć w jednym miejscu. Dlatego warto wspomóc naszych podopiecznych i wykorzystać te naturalne potrzeby w procesie dydaktycznym. Aktywność ruchowa w nauczaniu religii nie musi ograniczać się do śpiewu z gestami, ale może być wielorako uwzględniania, stosownie do celów i treści konkretnych jednostek tematycznych.

Szkolenie ma na celu naukę prostych tańców integracyjnych, pomocnych w pracy z grupą, niezależnie od wieku uczestników. Tego rodzaju tańce można wykorzystać w szkole, w świetlicy, na spotkaniu wspólnotowym lub rekolekcjach.

Dodatkowym walorem szkolenia są metody integracyjne i muzyczno-ruchowe, przydatne w budowaniu procesu grupowego, a do każdego tańca dołączony jest film instruktażowy, opis kroków z fabułą i muzyka.

Punktem wyjścia szkolenia jest pytanie: jak rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniów? Celem szkolenia jest rozbudowana i uzasadniona odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź ta obejmuje wiele różnorodnych elementów powiązanych w spójną całość wokół jednej myśli przewodniej. Można tę odpowiedź nazwać strategią postępowania wobec trudnych zachowań uczniów.


Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności skutecznej interwencji wychowawczej w sytuacji agresji w grupie rówieśniczej. Podstawą pracy jest analiza i ocena pięciu historii agresji słownej w grupie. Zadaniem uczestników jest analiza tych historii – tak szczegółowa jak i zbiorcza. Na tej podstawie uczestnicy formułują wnioski ogólne na temat właściwej reakcji na agresję słowną w grupie.


Większość nauczycieli religii spotyka wśród swoich uczniów dzieci lub młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera (ZA). Zapoznajemy się z zaleceniami, współtworzymy IPETy i określamy wymagania z naszego przedmiotu… O ile dokumentacja związana z ZA nie sprawia nam większego kłopotu, to znacznie trudniej jest zrealizować zawarte w niej założenia w praktyce. Trudności potęguje fakt, że niemal każdy z uczniów ze wspomnianym spektrum autyzmu jest inny. Na co należy zwracać uwagę? Jak pracować z takim uczniem? Gdzie szukać pomocy?

Podczas szkolenia prowadzący podzieli się osobistym świadectwem przezwyciężania perfekcjonizmu oraz ciekawymi refleksjami z obszaru rozwoju osobistego

 Szkielet szkolenia stanowi autorski dekalog antyperfekcyjny:

1. Wyrusz w drogę do prawdy o sobie

2. Pamiętaj o najważniejszej relacji w twoim życiu

3. Nie porównuj się z innymi

4. Pozwól sobie na błędy i słabości

5. Odpocznij i zwolnij

6. Ruszaj się więcej i obcuj z naturą

7. Nie obciążaj siebie rzeczami drugorzędnymi.

8. Nabierz dystansu, szukaj sensu i bądź wdzięczny

9. Wspieraj, bądź towarzyszem i przewodnikiem

10. Głoś kerygmę


„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28) czytamy wielokrotnie na lekcjach religii. Jednak wciąż jeszcze nie wystarczająco często uświadamiamy sobie i uczniom, jak konkretnie realizować ten nakaz w codzienności. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nastąpiło pewne „ekologiczne ożywienie” w Kościele za sprawą encykliki „Laudato si’”, a trwający „Rok Laudato si’” (24.05.2020-24.05.2021) jeszcze wyraźniej zachęca do podejmowania wątków ekologicznych na lekcjach religii. Szczególnie, iż stanowią one doskonałą okazję do korelacji religii z innymi przedmiotami, a także aktywizacji uczniów na rzecz konkretnych inicjatyw w duchu ekologii integralnej.

Zapraszam Cię serdecznie na warsztaty kartkowe, w których stworzysz trzy kartki przestrzenne oraz różne kwiaty ręcznie robione do ich zdobienia. Jeśli chcesz nauczyć się robienia kartek pełnych dodatków i warstw, to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie. Rozbudzisz w sobie pasję w pracy z papierem, staniesz się bardziej kreatywna/y i możesz swoje zdobyte umiejętności przekazać uczniom na katechezie.

Kurs „Biblia na talerzu” nie jest stricte szkoleniem. To otwarta propozycja, która zrodziła się jako owoc przemyśleń, co czynić, by zachęcić katechizowanych do większego zaangażowania w życie parafii, jak również do uważnego wsłuchiwania się w Boże słowo podczas liturgii. 

To propozycja warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się z treścią wybranych fragmentów biblijnych i na ich podstawie odkrywają obecność Boga w życiu człowieka, a następnie stosując zaproponowane metody kulinarne utrwalają poznane treści biblijne.

Zawarte w propozycji rozwiązania stanowią podpowiedź i inspirację do podjęcia działań duszpasterskich w ramach apostolatu czasu wolnego w parafii lub szkole. Może mieć ona zastosowanie jako innowacja pedagogiczna z religii o charakterze metodyczno-organizacyjnym.


Potrafisz OPOWIADAĆ?

Jak znaleźć główną, czasem ukrytą myśl w danej historii?

Jak wyłowić „złotą myśl” z opowiadania i bez jąkania zrobić z niej „bohatera”? 

Jak przekonać do Twojej wersji historii znudzonego słuchacza, by zawołał „jeszcze”?

…opowiadam od 30 lat! Mówią mi „PAN HISTORYJKA”

Przez dwa filmy szkoleniowe i kilkanaście innych wziętych z mojej praktyki, jak również przez materiały tekstowe na gorąco zaczerpnięte z mojej pracy, a teraz zebrane w kilkadziesiąt całkowicie praktycznych rad i ćwiczeń, PRZEKONAM Cię… że dasz radę!