Punktem wyjścia szkolenia jest pytanie: jak rozwiązywać problem trudnych zachowań uczniów? Celem szkolenia jest rozbudowana i uzasadniona odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź ta obejmuje wiele różnorodnych elementów powiązanych w spójną całość wokół jednej myśli przewodniej. Można tę odpowiedź nazwać strategią postępowania wobec trudnych zachowań uczniów.


Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności skutecznej interwencji wychowawczej w sytuacji agresji w grupie rówieśniczej. Podstawą pracy jest analiza i ocena pięciu historii agresji słownej w grupie. Zadaniem uczestników jest analiza tych historii – tak szczegółowa jak i zbiorcza. Na tej podstawie uczestnicy formułują wnioski ogólne na temat właściwej reakcji na agresję słowną w grupie.


Większość nauczycieli religii spotyka wśród swoich uczniów dzieci lub młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu Zespołu Aspergera (ZA). Zapoznajemy się z zaleceniami, współtworzymy IPETy i określamy wymagania z naszego przedmiotu… O ile dokumentacja związana z ZA nie sprawia nam większego kłopotu, to znacznie trudniej jest zrealizować zawarte w niej założenia w praktyce. Trudności potęguje fakt, że niemal każdy z uczniów ze wspomnianym spektrum autyzmu jest inny. Na co należy zwracać uwagę? Jak pracować z takim uczniem? Gdzie szukać pomocy?